Інформаційні системи

При обробці великих об’ємів різних типів даних виникають складності з їх збереженням, забезпеченням цілісності та доступності. Для вирішення цих питань і здійснюють побудову інформаційних систем, що забезпечує високу точність звітів, аналітичних висновків, можливість структурувати вже наявну інформацію тощо.

IMG

Наше рішення

  • Contour

    Система «Contour» — оперативний інструмент для систематизації накопиченої інформації та видобутку нової. Дозволяє інтегрувати закриті бази даних, відстежувати, проводити пошук нових контактів, вести аналіз листування, персональних даних тощо, зіставляючи інформацію отриману з усіх доступних технічних засобів розвідки та програмних продуктів (наприклад, Social Media Analysis platform (SMA)).

    Переглянути
  • Spectrum

    Аналіз відкритих джерел даних або Open-Source Intelligence (OSINT) — це один з найбільш ефективних методів збору інформації. Spectrum — це система по збору та аналізу відкритих джерел, яка дозволяє автоматизувати роботу з соціальними мережами, електронними ЗМІ, а також відкритими базами даних. Система має потужний модуль пошуку, який дозволяє прискорити і спростити збір інформації по людині або групі людей, і, провівши аналіз вмісту акаунтів у соціальних мережах і мережі інтернет, — відібрати найбільш релевантні результати. Переглянути