Contour

Інформаційна система

Система «Contour» — оперативний інструмент для систематизації накопиченої інформації та видобутку нової. Дозволяє інтегрувати закриті бази даних, відстежувати, проводити пошук нових контактів, вести аналіз листування, персональних даних тощо, зіставляючи інформацію отриману з усіх доступних технічних засобів розвідки та програмних продуктів (наприклад, Social Media Analysis platform (SMA)).

СИСТЕМА ПРОВОДИТЬ ЗБІР Й ІНТЕГРАЦІЮ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ВІД РОЗВІДУВАЛЬНИХ СЕНСОРІВ, ТАК І З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ, МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ІНШИХ БАЗ ДАНИХ