НАУКОВІ РОЗРОБКИ
інноваційних рішень під ключ
Науково-дослідна діяльність
Команда НВЦ «Інфозахист» включає в себе як практиків, які мають досвід побудови інтелектуальних інформаційних систем, так і теоретиків, що представляють напрацювання компанії в міжнародному науковому середовищі, зокрема на науково-практичних конференціях.
У штаті науково-виробничого центру «Інфозахист» працює більше 80 інженерів-розробників, що проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) в інтересах компанії, а також розробляють інноваційні R&D-рішення під ключ відповідно до запиту, потреб та вимог замовника.
Наявність в колективі кандидатів і докторів наук дає компанії можливість проводити концептуальні наукові дослідження і впроваджувати їх результати при створенні програмного й апаратного забезпечення. Також компанія співпрацює з закладами вищої освіти.
Етапи наукових розробок
1 ЕТАП
проведення досліджень, розробка технічного завдання на R&D роботи;2 ЕТАП
розробка технічного проекту, конструкторської документації на виготовлення дослідного зразка;3 ЕТАП
виготовлення дослідного зразка;4 ЕТАП
тестування та коригування;5 ЕТАП
розробка експлуатаційної документації.
Сфери наукових розробок
радіорозвідка;
радіоелектронна розвідка;
радіоелектронна боротьба;
розвідка за відкритими джерелами даних;
радіотехнічна розвідка;
технічний захист інформації;
розробка вбудованих систем;
розробка програмного забезпечення.
Можливості НВЦ «Інфозахист»
Завдяки власній програмі досліджень і розро-
бок фахівці компанії «Інфозахист» здатні не лише створити рішення під задачі клієнта, а й перевірити їх дієвість у реальних умовах ви-
користання.

Команда НВЦ «Інфозахист» має багаторічний практичний досвід застосування новітніх технологій на війні.

Ми там, де проекти складні, а успіх залежить від гнучкості у розробці нових рішень.