ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА
Аналітика big data
Візуальне аналітичне середовище, створене для зручної роботи з великими масивами даних (big data).
Платформа за допомогою алгоритмів машинного навчання здійснює агрегацію, каталогізацію та аналіз різноманітних форматів інформації, перетворюючи їх у систематизовані зведення.
Може бути інтегрована з великою кількістю модулів, програмних продуктів, закритих баз даних, залежно від наявних у замовника задач.
Ключові особливості
ШВИДКІСТЬ ОБРОБКИ ДАНИХ МОДУЛЯМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Технології машинного навчання дозволяють автоматично обробляти такі обсяги інформації (big data) та з такою швидкістю, з якою люди працювати не в змозі. Можна не витрачати час на опрацювання вхідних матеріалів, а дозволити платформі самостійно проводити попередній аналіз.
ЧАСТКОВА АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНЬОГО АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ

Платформа автоматично пов’язує вхідні дані з існуючими в системі, зокрема додає дані до існуючих карток об’єктів, подій тощо, сама створює ієрархії між картками, відображає позиції об’єктів на мапі. При цьому оператор може оцінювати та класифікувати матеріали на власний розсуд.
АДАПТИВНІСТЬ СИСТЕМИ

Платформа передбачає єдиний інтерфейс, що може легко видозмінюватись залежно від задач замовника. Завдяки своїй модульній структурі може бути інтегрована практично з будь-якою іншою системою. Різні ролі та розподілення прав за ними дозволяють конфігурувати платформу під різні структури та рівні доступу.
ЗДАТНІСТЬ ОБРОБЛЯТИ МІЛЬЙОНИ МАТЕРІАЛІВ
НА ДОБУ

Платформа дозволяє опрацьо-вувати великий потік даних, в тому числі у специфічних форматах, надаючи їм структу-рованого вигляду. Здатна розпізнавати текстові файли, зображення, розпізнавати голос і перетворювати його в текст, розпізнавати в неструктурованих даних об’єкти, що цікавлять замовника, наприклад, працювати з сеансами радіоперехоплень, виділяти сутності тощо.
ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ ТА СУЧАСНИЙ ІНТЕРФЕЙС

Платформа створена для аналізу різноманітних форматів даних у величезних об’ємах, тому для зручної роботи користувачів передбачено інтуїтивно зрозумі-лий та сучасний інтерфейс. Зокрема, передбачено гнучку систему пошуку за всіма даними в системі, інформативні модулі візуалізації для перегляду звітів: графи, ієрархії, карти, події. Користувач може налаштувати необхідні йому поля об’єктів, наприклад, додавати нові значення, кількість полів, змінювати їх типи, імена тощо.
БЕЗПЕКА ДАНИХ ТА ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Платформа побудована таким чином, що зберігає всю історію змін даних з можливістю відслідковувати, хто, коли та які зміни здійснив. Внесені в базу дані видалити засобами платформи неможливо. Передбачено поділ прав доступу до даних та гнучку систему розподілення ролей. Зміни в межах платформи здійснюються тільки користувачами, що пройшли двофазну автентифікацію.
Приклади візуалізації звіту та
аналізу зв'язків між об'єктами
Основні етапи роботи
платформи
Платформа збирає та обробляє інформацію з будь-яких підключених до неї технічних засобів та систем, що з нею інтегровані. Завантажені в систему дані (повідомлення, документи, аудіоперехоплення, координати тощо) потрапляють до модуля попередньої обробки, де автоматично опрацьовуються алгоритмами машинного інтелекту.

Для роботи з матеріалами існує окрема роль – оператор. Оператор отримує відсортовані за пріоритетом та попередньо оброблені дані. Далі він має можливість прослуховувати, транскрибувати, аналізувати, виділяти ключове у матеріалах та створювати на їх базі картки.

Далі роботу з даними здійснюють аналітики. У підсумку аналітичні зведені дані форму-ються у звіт, що передається уповноваженим особам для прийняття рішень.