SPECTRUM
Програмний комплекс
Можливості системи
пошук осіб (груп осіб) у соціальних медіа
за нікнеймом, id, ПІБ, пошуковим запитом;
збір геотегованої
інформації;
збір інформації
з електронних ЗМІ;
виявлення та аналіз неявних
зв’язків між користувачами;
автоматичний аналіз
текстового та фото контенту;
моніторинг активності користувачів
за заданий проміжок часу;
виявлення інформаційних акцій
та визначення їх першоджерел,
виявлення ботів;
проведення власних
інформаційних кампаній;
автоматизоване
складання звітів.
Ключові особливості
робота з соціальними мережами (Facebook, VK, Одноклассники, Instagram, Twitter та ін.);
робота з месенджерами;
робота з відкритими базами даних, наприклад, базою «Миротворець»;
збір новин з електронних ЗМІ у будь-якій країні будь-якою мовою;
потужний механізм аналізу даних, включаючи розпізнавання фото та повний цикл аналізу текстової інформації з авто-реферуванням, що працює на нейронних мережах;
автоматичний збір та аналіз активності об’єкту у соціальних медіа, аналіз взаємозв’язків, за якими була виявлена найбільша активність (лайки, коментарі тощо);
має модульну структуру, може масштабуватися як вертикально, так і горизонтально; постача-ється замовнику у вигляді закінченого локалізованого рішення або у вигляді сервісу;
при створенні та розвитку системи використовуються технології Big Data, Social
Network Analysis, Data Science
та Machine Learning;
можливі сфери використання: державна сфера (адміністративні органи, військові відомства), приватний сектор (банківська сфера, HR), приватні споживачі (репутаційні ризики, персональна безпека).
З чого складається система
Модуль отримання інформації з соціальних мереж
пошук користувачів, груп, локацій, публікацій;
завантаження контенту користувачів або груп;
графічна візуалізація зв’язків користувачів
Модуль отримання інформації з електронних ЗМІ
новини з будь-якої країни будь-якою мовою
Модуль отримання інформації з месенджерів
автоматичне завантаження інформації з визначених замовником чатів
Модуль фото аналізу
автоматичне знаходження потрібних зображень за геоданими із встановленою користувачем вірогідністю
Модуль логічного аналізу та візуалізації
зберігання статистичної інформації та її відображення на графі та дешбордах;
можливість фільтрації отриманої інформації відповідно до наявних типів даних;
проведення операцій математичної логіки над отриманими даними
Модуль текстового аналізу
автоматична тематична класифікація текстів, виявлення тональності;
виділення ключових слів, іменованих сутностей (ПІБ, посади, організації, телефони, географічні назви тощо);
автоматична анотація великих текстів;
автоматичне створення тематичних словників;
контекстний пошук, сентимент аналіз.
Може використовуватись як окреме рішення для роботи з великими масивами текстової інформації
Модуль моніторингу
виявлення будь-якої активності користувача / групи / теми у визначений проміжок часу з визначеною періодичністю (додавання нового контенту, внесення змін, видалення)
Модуль звітів
автоматизоване складання звітів
Приклади роботи системи
Аналіз даних
з відкритих джерел
SPECTRUM – це система збору та аналізу структурованих та неструктурованих даних
з відкритих джерел (OSINT), яка дозволяє автоматизувати роботу з соціальними мережами, мобільними месенджерами, електронними ЗМІ, а також відкритими базами даних.

Система має потужний пошуковий модуль, який дозволяє спростити і прискорити збір інформації відносно об’єкту зацікавленості (персона, організація, подія).

Пошук групи з 40 осіб — це аналіз 1 000 000 профайлів. Оператору потрібно на це місяці роботи. SPECTRUM проводить такий аналіз
за 9,5 годин.